Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SA/Kr 826/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 818/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 721/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi K. K. na uchwały Rady Miasta: nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SA/Kr 972/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Kr 825/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1279/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za niezasadne

II SA/Kr 793/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej
1   Następne >   +2   5