Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 39/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Skarga M. L. na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 3235/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skargi na decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowani post...

II SA/Kr 2028/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 996/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Kr 116/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie uzgodnienia w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Kr 239/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 261/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania

II SA/Kr 463/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 536/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego N.

II SA/Kr 643/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   33