Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-07

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie [...]

II SA/Kr 901/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel

II SA/Kr 524/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 838/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 152/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Skarga Z. W., M. W. i G. W. na decyzję SKO w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 277/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Skarga Jerzego S. K. na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Kr 75/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek Wojewody , reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego J.L. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 29 września 2008 r. przez WSA w Krakowie w tej sprawie

II SA/Kr 1299/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

II SAB/Kr 65/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.

II SA/Kr 2/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-15

Sprawa ze skargi A.F. od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania sądowego sygn.akt: IISA/Kr811/03
1   Następne >   +2   +5   7