Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2063/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2064/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 1429/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SA/Wa 2093/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Skarga M. C. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosku M. C. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wa 2910/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 2062/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2065/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2066/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej