Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 526/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E.F. na postanowienia Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SA/Wa 877/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu dotyczącym stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 128/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 1217/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe

IV SAB/Wr 128/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 88/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-25

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

III SA/Kr 87/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie uznania winnym i wymierzenia kary dyscyplinarnej