Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Po 4/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-09

Wniosek w przedmiocie niezałatwnienia w ustawowym terminie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. sprawy ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego zwrotu odsetek za zwłokę od zwróconych nadpłat z tytułu podatku dochodowego za lata 2007

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

II GZ 461/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania

II GZ 459/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

IV SAB/Wr 128/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

II GZ 460/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o sporządzenie odpisu z akt sprawy

VIII SAB/Wa 40/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SAB/Ke 16/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   3