Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 2876/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Gl 1500/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1613/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

VI SA/Wa 1939/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

VI SA/Wa 126/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych

III SA/Łd 1036/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie obciążenia opłatą za czynności kontrolne oraz za poniesione koszty niezbędne do przeprowadzenia oceny i badania składu jakościowego produktów

VII SA/Wa 2248/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Gl 71/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bd 437/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu oraz zatrzymania produktów na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań ich bezpieczeństwa

II SA/Bd 470/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wstrzymania wprowadzania do obrotu i zatrzymania produktów na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań ich bezpieczeństwa