Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Bk 438/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie niedopuszczalnoś...

III SA/Gl 838/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie opłaty za wydobywanie kopaliny bez koncesji w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych