Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 734/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO z [...] znak [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego

III SA/Łd 251/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy kategorii 'C' i 'C+E'

II SA/Po 787/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Gl 470/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym w kwestii sprzeciwu skarżącej od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Gliwicach o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 455/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania od decyzji w sprawie uprawnienia do kierowania pojazdami w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

II SA/Rz 848/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Łd 389/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu

II SA/Ke 76/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-19

Skarga M. K. na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu

II SA/Gl 469/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

Skarga G. K. - M. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Ke 70/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-19

Skarga M. K. na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu
1   Następne >   +2   5