Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gl 768/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie określenia wysokości dotacji celowej do zwrotu jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz umarzającej postępowanie w przedmiocie określenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Go 66/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Łd 142/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg P. F. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Łd 590/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 190/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego,

I SA/Op 294/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego,

III SA/Łd 1055/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w postaci odsetek za zwłokę

I SA/Gl 633/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Skarga A sp. z o.o. w G. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2010 i 2011 r.

I SA/Op 254/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-04

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych,

I SA/Sz 471/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i dotacji niewykorzystanej na realizację zadania w okresie od [...] r. do [...] r. wraz z odsetkami za zwłokę
1   Następne >   +2   5