Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 900/18 - Wyrok NSA z 2019-03-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Bk 593/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-05-07

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 63/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie bez wymaganego zezwolenia gry losowej

II GSK 1045/17 - Wyrok NSA z 2019-05-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 1191/17 - Wyrok NSA z 2019-05-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 636/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Sz 823/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

II GZ 141/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II GZ 142/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

V SA/Wa 1185/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-13

Wniosek w przedmiocie pozostawienia nazw domen w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą
1   Następne >   2