Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 779/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

VI SA/Wa 853/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

II SA/Bd 1480/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-04

Wniosek w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi J. C. na decyzje SKO w P. nr [...], nr [...] i nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 449/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. ; nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych posta...

III SA/Kr 260/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-28

Sprawa ze skargi D. M. - K. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 385/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 980/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Go 266/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 1141/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wykreślenia wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   2