Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 740/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 41/08 wymierzające Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej grzywnę w wysokości 11.775,52 złotych za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy na odmowę udostępnienia mu pełnej dokumentacji prowadzonych przez organy Służby Więziennej postępowań wyjaśniających

VI SO/Wa 45/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Wniosek Z. K. o wymierzenie grzywny Ministrowi Skarbu Państwa w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

III SO/Kr 12/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta z tytułu nieprzekazania sądowi w wymaganym terminie skargi P. B. z 12 maja 2010r. na bezczynność Prezydenta Miasta

III SA/Kr 265/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Okręgowej Radzie Adwokackiej

III SO/Lu 2/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezesowi Sądu Rejonowego grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

I OZ 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. C. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie zastępczego dostarczenia energii

III SO/Kr 19/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie

II SO/Ol 3/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-20

Wniosek F.W. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie w terminie wniosku do Sądu Dyscyplinarnego Prokuratorii Generalnej

III SO/Kr 18/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie

IV SO/Gl 6/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w G. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy dotyczącej bezczynności organu w sprawie wydania opinii o służbie
1   Następne >   +2   +5   +10   32