Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

I OZ 703/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

I OZ 529/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 106/11

II SO/Wa 20/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-17

Wniosek J. C. o wymierzenie grzywny Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za nieprzekazanie w terminie skargi z 7 grudnia 2010 r. wraz z odpowiedzią i aktami administracyjnymi w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt II SAB/Wa 106/11

I OZ 808/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi mało...

II SO/Wa 38/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Wniosek K. K. o wymierzenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych [...] Oddział grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy