Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 371/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

II SO/Kr 16/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Wniosek A.L. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta N.

VII SO/Wa 22/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywny w związku z nieprzekazaniem do WSA w Warszawie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VII SO/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-10

Wniosek Z.[...] w Ł. o wymierzenie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 50/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek Muzeum [...] w P. o wymierzenie grzywny Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu nieprzekazania skargi z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia

VII SA/Wa 1897/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie: wpisu do rejestru zabytków