Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SO/Wa 24/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SO/Wa 23/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SO/Wa 51/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SO/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 1155/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 25 października 2013 roku, sygn. akt II SO/Wr 6/13 o wymierzeniu Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi M.C. i M.C. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 27 grudnia 2012 roku nr XXX/225/12 w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodaro...

IV SO/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Wr 11/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-10

Wniosek M. i M. C. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w N. za nieprzekazanie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta N. oraz na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr [...] w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta N. i zagospodarowania tych odpadów postan...

II SO/Bd 14/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy U.

IV SA/Wa 92/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-26

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w opłacie za brak sieci w 2006 r.
1   Następne >   +2   4