Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SO/Gd 17/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-23

Wniosek T. P. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SO/Gd 3/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-24

Wniosek R. J. o wymierzenie Prezydentowi Miasta grzywny

I SA/Wa 1912/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi Z. L. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1061/12

I OZ 897/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/GL 16/10 wymierzające Wojewodzie Ś. grzywnę w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy.

II SA/Rz 427/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

Sprawa ze skargi Z. M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I SO/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

I SO/Wa 24/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-08

Sprawa ze skargi A. R. w przedmiocie wniosku o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SA/Wa 1027/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi T. H. , F. Z., M. T., L. Z., A. H. i D. H. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 272/09

I SO/Wa 20/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu S. grzywny w trybie art. 55 par. 1 p.p.s.a.

II SO/Kr 10/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-07

Wniosek Z.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie
1   Następne >   +2   +5   8