Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SO/Po 5/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-08

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi za nie przekazanie akt sprawy

I OSK 2218/12 - Wyrok NSA z 2013-04-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 54/09

I OZ 444/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

III SO/Kr 20/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny

II SO/Bd 52/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B.

III SO/Lu 3/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

I OZ 645/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 16 czerwca 2014 r., sygn. akt III SO/Łd 4/14 o oddaleniu wniosku o wymierzenie grzywny w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego samowolnych przeróbek mapy zasadniczej

II GZ 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie z wniosku M. B. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

III SO/Lu 2/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

I OZ 884/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SO/Wr 8/09 o oddaleniu wniosku D.W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W.
1   Następne >   +2   6