Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SO/Wa 10/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Wniosek G. G. o wymierzenie grzywny Radzie do Spraw Uchodźców za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

V SO/Wa 9/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Wniosek A. B. o wymierzenie grzywny Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za nieprzekazanie skargi A. B. na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowił: wymierzyć Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywnę w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)

IV SO/Wa 12/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

IV SO/Wa 45/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek M. U. o wymierzenie grzywny Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wa 8/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-03

Wniosek M. H. o wymierzenie grzywny Radzie do Spraw Uchodźców za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

IV SO/Wa 9/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-28

Wniosek A. M. o wymierzenie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Gd 34/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi na bezczynność w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SO/Wr 8/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi w terminie,

III SO/Wr 7/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-21

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi

III SO/Wr 5/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-29

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi
1   Następne >   +2   5