Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SO/Wa 11/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-20

Wniosek B. K. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z nieprzekazaniem przez Prokuratora Generalnego skargi B. K. na bezczynność tego organu

VI SO/Wa 31/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-23

Wniosek S. C. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

Wniosek E. M. o wymierzenie grzywny Krajowej Radzie Komorniczej w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GSK 384/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Izby Notarialnej w W. w przedmiocie bezczynności organu oraz żądania wymierzenia grzywny organowi i przyjęcia na aplikację notarialną

VI SO/Wa 17/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-16

Wniosek M.K. o wymierzenie grzywny Radzie Izby Notarialnej we W. za nieprzekazanie do Sądu skargi z aktami sprawy w terminie

VI SO/Wa 7/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-08

Wniosek J. K. o wymierzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GZ 113/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)

II SO/Sz 20/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-20

Wniosek W. S. o wymierzenie grzywny Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w S.
1   Następne >   2