Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Ke 509/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 1144/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Lu 608/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SO/Bd 52/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B.

II SA/Sz 635/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia I uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] r. Nr [...], II stwierdza, że zaskarżone postanowienia nie podlegają wykonaniu, III zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego S. O. kwotę [...] złotyc...

II OSK 1270/09 - Wyrok NSA z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Bd 63/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wymierzenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 1052/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SO/Bd 51/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B.
1   Następne >   2