Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 2681/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie czynności SKO w Gdańsku dotyczących wniesionego sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak; [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 388/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

I OSK 408/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. D. na pismo SKO w Bydgoszczy , nr [...] informujące o braku możliwości wznowienia postępowania dotyczącego wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 1992/11 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości

I OSK 1286/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 145/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie uznania zażalenia na przewlekłość postępowania za nieuzasadnione

I OSK 2679/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 795/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO G. , nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o oddaniu działki...
1   Następne >   2