Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I OZ 1003/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej postana...

I OZ 862/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2397/11 o

I OZ 798/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg P.C. i D.O. na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1142/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OSK 373/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 989/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 990/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 520/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2491/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

I OSK 159/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2