Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 841/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 966/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

I OZ 678/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Rzeszowie w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OSK 2982/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Gdańsku w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość

II FZ 1136/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie

II FZ 147/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Samorząd...

II FZ 1067/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Lublinie

I OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 693/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie doręczenia decyzji

I OZ 694/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania odwołań i publikacji decyzji
1   Następne >   2