Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 413/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II OZ 239/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 229/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu

II OZ 231/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wnoszącej sprzeciw w sprawie budowy ogrodzenia

II OZ 232/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego Nr RR.XI.EB.7119-15-98-04 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OZ 253/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 259/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury oku [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 264/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WOA.5110-09-20/04 w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 71/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji oraz orzeczenia, że decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem prawa

II OSK 1857/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100