Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gd 474/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SAB/Wa 640/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

II SA/Wr 323/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

I SAB/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania danych w celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 886/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

I OZ 953/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OZ 24/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel

I OZ 824/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia podziału parcel
1   Następne >   +2   +5   +10   100