Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wr 332/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 rok.

III SA/Wr 331/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok.