Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie opinii w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

III SA 12/93 - Wyrok NSA z 1993-04-28

Kupiec rejestrowy jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania pozwolenia na broń na podstawie przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych Dz.U. nr 6 poz. 43 ze zm./.

III SA 1457/93 - Wyrok NSA z 1994-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną krótką na okaziciela

III SA 1307/97 - Wyrok NSA z 1998-06-30

Ani liczba osób zatrudnionych w firmie ochroniarskiej, wyposażonych w broń palną krótką, ani też okoliczność zatrudnienia skarżącego na 1/2 etatu i prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie mogą przesądzać o tym, że odpadła przesłanka faktyczna, uzasadniająca wydanie skarżącemu pozwolenia na broń. Przesłanką tą było bowiem zatrudnienie w koncesjonowanej firmie ochrony mienia.

II SA 76/97 - Wyrok NSA z 1997-10-10

skargę na decyzje ministra spraw wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji w części dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie obrotu bronią krótką, myśliwską, sportową, gazową i amunicją.

VI SA/Wa 2566/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez prawa magazynowania

II GSK 3496/17 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

II GSK 2904/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją