Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Po 210/82 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-06-24

skargę Przedsiębiorstwa Produkcji Sprzętu Budownictwa Komunalnego w Sz. na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości państwowej.

II SA 1164/81 - Wyrok NSA z 1982-03-17

skargę Krystyny Sz. na decyzję Wojewody Skierniewickiego w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku.