Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II GSK 765/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

Skargi kasacyjne Spółki A oraz Ministra Finansów od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów nr [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GSK 5295/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 2762/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu defektoskopu rentgenowskiego

II GSK 2491/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

II GSK 1794/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu spektrometru rentgenowskiego

II GSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej

II GSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni radiologicznej

II GSK 2151/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

II GSK 2763/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

II GSK 3202/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu
1   Następne >   +2   +5   +10   17