Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Gl 817/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zażalenia wniesionego na postanowienie WSA w Gliwicach

II SO/Rz 19/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Wr 15/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wpisu do ewidencji producentów

II SAB/Rz 32/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 972/09 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 277/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna

II SA/Po 950/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-24

skarg A. J. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w P. na decyzje SKO w P. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

II GSK 371/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odmowy wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po wznowieniu postępowania

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

II SA/Po 877/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
1   Następne >   +2   +5   7