Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

V SA/Wa 602/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP

II SA/Rz 526/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Ke 636/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Ke 926/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek od niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń, marzec i kwiecień 2001 r.

III SA/Lu 130/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

III SA/Lu 151/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] nr [...]

II FSK 386/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 rok

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy objęcia restrukturyzacją niektórych należności publicznoprawnych

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.
1   Następne >   +2   +5   8