Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 543/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 506/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 786/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej na skutek skargi kasacyjnej skarżącego

II SA/Rz 253/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bd 353/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 199/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla województwa c. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem , sygn. akt SA/Ka 1928/94 w sprawie braku podstaw do uznania choroby zawodowej

IV SA/Gl 996/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii skargi kasacyjnej

II OSK 1007/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie choroby zawodowej odrzuca skargę kasacyjną

VII SA/Wa 1680/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi M. i R. G. na pismo informacyjne Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zagrożenia epidemiologicznego

VI SAB/Wa 46/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obro...
1   Następne >   +2   +5   +10   26