Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1112/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Wniosek T. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W.

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

II SA/Kr 393/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

VIII SA/Wa 298/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I SA/Wa 886/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

I SAB/Wa 73/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1111/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

I SAB/Wa 158/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I SA/Wa 1392/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100