Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi A. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie: odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 274/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi Z. O. na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na modernizację gospodarstwa rolnego

II GSK 921/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dofinansowania realizacji projektu

III SAB/Kr 15/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania płatności za 2008 r.

V SA/Wa 2362/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 1669/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (... Oddziału Regionalnego ARiMR w W.) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 1932/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia wysokości odsetek do zwrotu od nierozliczonych środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2356/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 415/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie: nałożenie kary pieniężnej z tytułu wnioskowania o refundację wywozową wyższą niż należna;

V SA/Wa 1958/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia[...]sierpnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100