Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 781/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 818/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 36/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 95/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1648/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SAB/Wa 33/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skarg na nieprawidłowe działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w B. i Urzędu Miasta w B.

I SA/Wa 13/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1215/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-07

Wniosek w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I SA/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   14