Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

SA/Ł 581/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-20

1. Organem właściwym do wydania decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych /Dz.U. nr 70 poz. 339/ jest dyrektor przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska, który może do wydawania d...