Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 1729/93 - Postanowienie NSA z 1995-01-23

skargę Andrzeja H. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wezwania do zaprzestania działalności gospodarczej.