Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 631/95 - Wyrok NSA z 1995-04-27

uchyla uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa.

II SA 136/95 - Postanowienie NSA z 1995-02-06

skargę Krzysztofa W. na decyzję Dyrektora Generalnego PKP w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy.

III PO 2/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-02-22

Wniosek Romana R. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie a Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej o ustalenie organu właściwego dla rozstrzygnięcia sprawy o rozwiązanie stosunku pracy, postanowiło: wniosek oddalić.

III PO 4/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-03-29

Wniosek Stefana Z. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, postanowiło: odrzucić wniosek.
1   Następne >   2