Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 388/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Po 355/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Skarga 'A' spółki z o.o. z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych;

II GZ 162/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w K. w sprawie ze skarg Taurus Team Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zak...

II GZ 191/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach

III SA/Gl 1458/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność 'A' Sp. z o.o. w B. w przedmiocie koncesji i zezwoleń

II SAB/Ke 21/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

VI SO/Wa 33/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Wniosek P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od Ministra Gospodarki w związku z uwzględnieniem przez organ skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

III SA/Gl 746/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-15

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. we W. na pismo Naczelnika Urzędu Celnego w B. w przedmiocie gier losowych

III SA/Gl 747/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-15

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. we W. na pismo Naczelnika Urzędu Celnego w B. w przedmiocie gier losowych

III SA/Gl 392/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. we W. na informację Naczelnika Urzędu Celnego w B. w przedmiocie gier losowych (czynność wyrejestrowania automatu do gier o niskich wygranych)
1   Następne >   +2   +5   +10   64