Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Gl 268/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

VIII SA/Wa 3/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Gl 600/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2712/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 745/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 390/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie skargi sądowi p o s ta n a w i a odmówić przyznania radcy prawnemu J. B. kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

I SA/Wa 300/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność za niezasadne

IV SA/Gl 499/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   96