Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 294/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-27

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Rz 91/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej M. K. w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 907/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 743/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej nak...

II SA/Lu 575/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyz...

II SA/Lu 457/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 806/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 7/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Lu 20/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

II SA/Lu 759/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki
1   Następne >   +2   5