Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie przyznania odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby

I OZ 279/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 37/09 o wymierzeniu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bartoszycach grzywny w wysokości 50 zł za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.)

I OZ 280/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SO/Wa 20/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie przyznania nagrody rocznej za 2009 r.

II SO/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SA/Sz 195/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi M. T. o wymierzenie grzywny Komendantowi Policji za niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie bezczynności Komendanta Policji dotyczącej wypłacenia świadczenia pieniężnego wymierza Komendantowi Policji grzywnę w wysokości [...] złotych.

I OZ 260/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie awansu na wyższe stanowisko służbowe wraz z aktami administracyjnymi tej sprawy

II SO/Wa 42/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Wniosek w przedmiocie wypłaty świadczenia pieniężnego

II SO/Wa 22/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie przyznania nagrody rocznej za 2008 r. wraz z dodatkami o charakterze stałym

I OZ 277/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 34/09 o wymierzeniu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bartoszycach grzywny w wysokości 50 zł za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.)
1   Następne >   +2   +5   7