Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 43/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy K.

II SO/Wa 13/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych dotyczących bezczynności organu w zakresie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

II SO/Wa 77/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie próby wymuszenia przez Starostę Powiatu W. poniesienia nienależnej opłaty za udostępnione dokumenty

II SO/Gd 8/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-29

Wniosek M. Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie udzielenia informacji publicznej

I OZ 779/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II SO/Ol 4/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-17

Wniosek I.Ż. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w O. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Wa 62/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SO/Kr 19/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Wniosek K.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta R.

II SO/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Wniosek A. B. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Zakładu Karnego
1   Następne >   +2   +5   10