Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. , Nr [...] w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Kr 710/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-06

Wniosek w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

II SO/Sz 10/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-22

Wniosek T. P. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w G. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-19

Wniosek D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę , nr [...]

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

I OZ 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażaleń J. U. i W. U. na postanowienie WSA w Łodzi sygn. akt III SO/Łd 11/09 oddalające wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a

II SO/Bd 6/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-06

Sprawa ze skargi M. B. o wymierzenie Radzie Gminy D. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II OZ 1066/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rad Gminy Dobrcz nr [...] w sprawie zatwierdzenia do realizacji aktualizacji planu odnowy miejscowości

II SO/Sz 20/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-30

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 939/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Miejskiej w Brzesku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku , nr IX/100/99 w przedmiocie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
1   Następne >   2