Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SO/Wa 29/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek P. P. o wymierzenie Rektorowi [...] w W. grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Bd 8/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

I SA/Wa 1808/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 150/06

III SO/Gd 17/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SA/Gd 85/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-06-10

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Rektorowi Uniwersytetu [...] z powodu niewykonania wyroku Sądu

I OZ 192/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie skargi J. G. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego J. I. - G. na opinię Centrum [...] w S. nr [...] w przedmiocie braku potrzeby wczesnego wspomagania ...

II SO/Sz 11/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-27

Wniosek J. G. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego J. I. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Ol 22/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-19

Wniosek P.B o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu

II SO/Ol 23/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-28

Wniosek P. B. o wymierzenie grzywny Rektorowi Uniwersytetu w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie całości akt sprawy o sygn. akt [...]

I SA/Wa 2042/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi Instytutu [...] z siedzibą w K. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygnatura akt I SA/Wa 577/08
1   Następne >   2