Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 187/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi E.W. przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie IV SAB/Po 18/09

II SA/Łd 927/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji,

IV SO/Wa 50/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek w przedmiocie lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012

II OZ 140/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J. K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 486/07

II SO/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-25

Wniosek o wznowienie postępowania w zakresie warunków zabudowy terenu

II SA/Po 962/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-28

Sprawa ze skargi E. W. na niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu w sprawie II SA/Po 635/08

II OZ 914/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku R. R. o ukaranie Prezydenta Miasta Radomia grzywną w trybie art.55 P.p.s.a.

II OZ 1242/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Jeleniej Górze za nieprzekazanie skargi do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

II SO/Wr 4/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Wniosek K.U. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy D. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Op 7/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-18

Sprawa ze skargi M. S. i W. S. w przedmiocie wymierzenia Gminie Nysa grzywny za niedostosowanie się do obowiązku przekazania skargi z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego