Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 1112/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia grzywny w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy L. z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę

IV SO/Wa 19/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Wniosek H. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi H. S. na czynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w zakresie wynikających z umowy praw i obowiązków dotyczących korzystania z gruntów pokrytych wodami