Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1335/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku , Nr [...] w prze...

I OSK 1448/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdze...

I OZ 587/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu , Nr Rep. [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 595/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1283/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości