Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Skarga Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu [...] w B. na postanowienie SKO w Białymstoku w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

I SA/Wa 767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1514/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-11

skargę J. C. na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Wa 767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Wr 426/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VI SA/Wa 1998/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór pojazdu

VI SA/Wa 2104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SA/Gd 868/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-01

Sprawa ze skargi D. P. i M. P. na postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 482/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia;

VI SA/Wa 2104/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór pojazdu
1   Następne >   +2   5